Kierowca operator wózków jezdniowych- ZAPRASZAMY !

5.04.2023

 
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Koszt szkolenia 950 zł od osoby. W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin przed Komisją UDT.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego  przed Komisją Urzędu dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 11 81
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Zapraszamy