UDT -Kierowca operator wózków jezdniowych - 29.04.2024

15.04.2024

1. Pełny kurs teoretyczny oraz praktyczny ”Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli wraz z egz.UDT"
 
Czaas trwania : 38 godzin -
zajęcia teoretuyczne 28 godzin 
zajęcia praktyczne 10 godzin 
 

Koszt szkolenia 950zł od osoby. W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin przed Komisją UDT.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego  przed Komisją Urzędu dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 .........................................................................................................................................
 
2. Seminarium  przygotowujące słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
Czas trwania: 4 godz. 

Koszt szkolenia 600zł od osoby. W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin przed Komisją UDT.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego  przed Komisją Urzędu dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 11 81
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Zapraszamy