Baza Dydaktyczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Punkt informacyjny w Gliwicach

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną .
Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi słuchacze zdobywają w wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu posiadamy:

  • Pracownia fryzjerska – pracownia wyposażona i przystosowana do prowadzenia kursu fryzjerskiego.

  • Pracownia kosmetyczna i masażu - pracownia wyposażona i przystosowana do prowadzenia kursu kosmetycznego i kursu masażu.

  • Pracownia informatyczna –  pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Pracownia posiada 11 stanowisk komputerowych.

 

  • Pracownie specjalistyczne:

    • Pracownia szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”. Pracownia posiada 28 stanowisk.

  • Plac manewrowy – do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na kursach prawa jazdy kategorii B