EGZAMINY ECDL

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • wzrost mobilności, 
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie
 • możliwość zaliczenia zajęć z technologii informacyjnej na studiach.

Szczegółowa oferta kursów z zakresu informatyki, w tym również ECDL prowadzonych przez 25 naszych ośrodków kształcenia zlokalizowanych w woj. śląskim i małopolskim znajduje się pod adresem: https://www.zdz.katowice.pl/informatyka

Egzaminy ECDL przeprowadzamy w następujących obszarach:

 • ECDL Base - zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

 • ECDL Core - zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych

 • ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzamin

 • ECDL Advanced - (w skrócie ECDL-A), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 • ECDL WebStarterEuropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.
 • ECDL e-Citizen(e-Obywatel) pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
 • e-Urzędnik - certyfikat ten jest adresowany do wszystkich osób pracujacych w administracji publicznej

Zainteresowane egzaminami osoby (nie tylko absolwenci naszych kursów) mogą zgłaszać się do naszych Laboratoriów ECDL certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:

Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5, tel. (33) 812-53-52, e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
Częstochowa, ul. Jagiellońska 141, tel. (34) 365-76-21, e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl
Katowice, ul. Krasińskiego 2, tel. (32) 603-77-35, e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
Racibórz, ul. Podwale 12, tel. (32) 415-26-17 , e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl
Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25, tel. (32) 266-61-66, e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
Żywiec, ul. Sienkiewicza 65, tel. (33) 861-43-46, e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

lub naszego Centrum Egzaminacyjnego ECDL w Katowicach, tel. 32 603-77-35, e-mail: ecdl@zdz.katowice.pl

Ponadto egzaminy mogą być prowadzone w innych miejscowościach z wykorzystaniem mobilnego Laboratorium ECDL.

Miło nam poinformować, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach otrzymał wyróżnienie - Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL 2011. Nagroda ta została nam przyznana za wysiłek włożony w rozwój ECDL, m.in. aktywne uczestnictwo Zakładu w Dniach Otwartych ECDL, w trakcie których w Laboratoriach ZDZ Katowice zorganizowano konkursy, prezentacje, pogadanki oraz próbne egzaminy.

Serdecznie zapraszamy na kursy informatyczne organizowane przez jednostki kształcenia kursowego ZDZ Katowice oraz na egzaminy ECDL pozwalające uzyskać uprawnienia z zakresu umiejętności komputerowych honorowane na całym świecie.