Rejestratorka medyczna z modułem komputerowym

23.03.2023

Zapraszamy na kurs rejestratorki medycznej z modułem komputerowym! Kurs ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu rejestratorki medycznej, obejmuje również pracę z programem mMedica!

 Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi programów informatycznych, opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ, zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki, podstaw psychologii, odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medyczne, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 30 godz.

Koszt: 600,00 zł.

Bliższe informacje i zapisy :

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 697 818 625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl

www: www.kursy.gliwice.zdz.pl