NOWOŚĆ !!! Montaż stolarki otworowej okna / drzwi

19.01.2023

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac dotyczących montażu stolarki otworowej - okien, w tym:

  • prawidłowego osadzania stolarki okiennej uwzględniając mostki cieplne;
  • zastosowania zapraw do obróbki okien oraz pianek montażowych;
  • zastosowania odpowiednich kotew do osadzania okna;
  • rodzaju konstrukcji okien oraz sposobu ich osadzania i obróbki, a także rodzajów okien;
  • wymagań technicznych stawianych oknom ;
  • obsługi elektronarzędzi; obsługi narzędzi pomiarowych;
  • doboru materiałów, narzędzi i sprzętu do przyjętej technologii osadzania okien;
  • zamocowania stolarki otworowej zgodnie z zasadami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska;
  • dokonania odbioru prac związanych z mocowaniem stolarki zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót.

Czas szkolenia: 40 godzin

Cena kursu: 2500,00/os

 

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81
tel. kom.: 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl