Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - nabór trwa

22.03.2024

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

CEL KURSU:

Nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Aby ukończyć kurs należy:

  • uczestniczyć we wszystkich spotkaniach stacjonarnych;
  • aktywnie uczestniczyć na platformie e-learningowej (wykonywać wszystkie zadania oraz aktywnie uczestniczyć na forum);
  • napisać pozytywnie egzamin oraz opracować scenariusz oraz konspekt zajęć.

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Najważniejsze informacje:

  • Cena kursu: 850.00 zł
  • Ilość godzin: 48
  • Planowany termin rozpoczęcia: trwa nabór

 

Szkolenie rozpoczynamy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisy i informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Wyszyńskiego 11
tel. 32 231 11 81
kom. 697 818 625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl

 

 

Pliki do pobrania