Instalator systemów fotowoltaicznych - Zapraszamy!

21.09.2023

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą na odległość tj. w postaci dwóch wideokonferencji. Część praktyczna realizowana będzie w akredytowanym poligonie OZE.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: Zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych

Drugi dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria:  Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.

Trzeci dzień (szkolenie realizowane w akredytowanym przez UDT Ośrodku).

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT. Nie pośredniczymy w ustalaniu terminów egzaminów.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 • Miejsce szkolenia: Teoria: szkolenie zdalne praktyka: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
 • Cena szkolenia:1199,00zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
 • Czas trwania szkolenia: 3 dni

 

UWAGA:

Osoby wykonujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych oprócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D. Dla sób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem już posiadanych uprawnień w ww. zakresie oferujemy:

 • kurs "Obsługa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych".
 • seminarium przygotowujace do rozszerzenia uprawnień elektroenergetycznych.

Bezposrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81 lub 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl