Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym- ONLINE ! STYCZEŃ 2021

10.11.2020

Propozycja kursu w formie zdalnej, praca na dostarczonych materiałach, spotkania/konsultacje jako wideokonferencja poprzez platformę WEBEX, lub inne dostepne połączenia audio-wideo. Po ukończonej zdalnej części teoretycznej nastapi część praktyczna stacjonarnie w lokalnych złobkach, klubach dziecięcych.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.


Czas trwania kursu: 280 godzin
Cena: 1800 zł/osoba

dodatkowe informacje i zapisy:

tel.: 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl