Instalator systemów fotowoltaicznych- Zapraszamy!

28.10.2020

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

  • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
  • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
  • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
  • Wydajność systemów fotowoltaicznych
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Czas trwania kursu: 24 godziny

Cena kursu: 1000,00 zł

 

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81 lub 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl