Elektromonter /elektryk z uprawnieniami G1 E - zapraszamy !

12.07.2022

ELEKTROMONTER/ELEKTRYK z uprawnieniami G1E

 • Czas trwania szkolenia:  24 godzin dydaktycznych
 • Cena szkolenia:  700,00 zł  egzaminem URE (Udział w szkoleniu zwolniony z VAT)

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przyuczenie słuchaczy do wykonywania zawodu elektromontera. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: elektrotechniki; materiałoznawstwa; technologii; rysunku zawodowego; urządzeń elektrycznych; oraz BHP.

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej,
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  Sieci elektrycznego oświetlenia,
  - Urządzenia elektrotermiczne,

Uzyskiwane uprawnienia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2019r. poz. 652) Uprawnienia URE (Komisja Kwalifikacyjna nr 354)

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81
tel. kom.: 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl