Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach

Szkolenia okresowe BHP - samokształcenie kierowane w formie e-learningu

9.11.2020

Szkolenia okresowe BHP - samokształcenie kierowane w formie e-learningu

  • Szkolenie okresowe BHP - dla robotników, pracowników administracyjno- biurowyc, nauczycieli i pedagogów

  • Szkolenie okresowe BHP - dla osób kierujących pracownikami, dyrektorów szkół, pracowników inżynieryjno- technicznicznych

  • Szkolenie okresowe BHP - dla służb BHP

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2014 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2020

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81
tel. kom.: 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl