"Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" 25.11.2017

14.11.2017

"Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Rozpoczęcie: 25.11.2017
Czas trwania kursu: 280 godzin
Cena: 1650 zł/osoba

Miejsce prowadzenia kursu:

ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271 10 58/697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Dodatkowe informacje i zapisy:
32 231-11-81, 32 271 10 58

Zapraszamy!!!