"Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" !!!ruszamy już 17 października

25.09.2017

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Sposób zakończenia kursu:
Sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie praktyki zawodowej.

Miejsce prowadzenia kursu: Gliwice

Zapraszamy do kontaktu:
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271 10 58/697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 11 81/697 818 625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Zapraszamy!!!