Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów -05.10.2020r.

14.09.2020

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • Ukończony 13 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
  • NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA LOTNICZO-LEKARSKIEGO
  • W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe. Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg, w tym celu prosimy o kontakt z załogą DRON.edu.pl.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym prowadzonym przez instruktora. Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie państwowego świadectwa kwalifikacji - dodatkowy koszt wydania 46 zl płatne na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Kurs obejmuje 19 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

Cena kursu: 950,00 zł/ os.
Termin: 16.07.2020r.


Zapisy i informacje:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 11 81/697 818 625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl