Kurs "Obsługi podestów ruchomych"

13.11.2020


Cel kursu:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Liczba godzin : kursu uzależniona jest od rodzaju podestów ruchomych:
I - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne: 49 godzin (osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne, zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych, powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii);
II - podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne: 29 godzin.

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT lub TDT.

Cena kursu: 900 zł/w zależności od ilości osób

czas trwania kursu : 49 godz.


 Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 11 81/697 818 625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Zapisz się