Elektromonter /elektryk z uprawnieniami G1 E - zapraszamy w grudniu!

20.11.2020

ELEKTROMONTER/ELEKTRYK z uprawnieniami g1E

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przyuczenie słuchaczy do wykonywania zawodu elektromontera. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: elektrotechniki; materiałoznawstwa; technologii; rysunku zawodowego; urządzeń elektrycznych; oraz BHP.

Zakres uprawnień:

  • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
    - Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej,

- Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
- Zespoły prądotwórcze,

-Sieci elektrycznego oświetlenia,
- Urządzenia elektrotermiczne,

Uzyskiwane uprawnienia:  „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny                 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2019r. poz. 652) Uprawnienia URE (Komisja Kwalifikacyjna nr 354)

Miejsce realizacji:  OKZ Zabrze, Park Hutniczy 13

 

Czas trwania szkolenia:  80 godzin dydaktycznych

 

Cena szkolenia:  1600,00 złod 1 os. + 260,00 zł egzamin URE

                             Udział w szkoleniu zwolniony z VAT

Termin rozpoczęcia szkolenia:  17.08.2020 r. godz. 12.00